Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Atklāta izsole nekustamajam īpašumam Dārza iela 2-5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 7.janvārī plkst. 10.30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu izsoli nekustamajam īpašumam Dārza iela 2-5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54489000273, kas sastāv no dzīvokļa 42,4 m², kopīpašuma 424/3560 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060226002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060576. 

Izsoles sākumcena 2800,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā drošības nauda 280,- EUR un dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē Lielā iela 5/7, Jelgava (3.stāvā), iepriekš sazinoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 7.janvārim plkst. 9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 63061304, 22037260.

Izsoles noteikumi