Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienības daļai 1,05 ha platībā “Plūdi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.decembrī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai 1,05 ha platībā “Plūdi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz. 54560110190. Izsoles nosacītā sākumcena 55,00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties zemāk rakstā, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā, 302.kab.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā  pie lietvedes, Jelgavas novada pašvaldības kancelejā Pasta ielā 37, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv  un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu ne vēlāk kā līdz 2018.gada 11.decembrim plkst.17:00.