+A A
Piektdiena, 26. Februāris, 2021
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Grāvmaļi”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 24.janvārī plkst.10:00 Lielplatones pagasta pārvaldē, Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Grāvmaļi”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54600010314, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54600010319 – 1,73ha platībā.

Izsoles sākumcena 12300,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1230,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā (3.stāvā), iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 17.janvārim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.

Izsoles noteikumi