Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Piestātnes lauks”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 7.februārī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Piestātnes lauks”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560100415, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560100412 – 17,87 ha platībā.

Izsoles sākumcena 112800,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 11280,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā, (3.stāvā), iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.februārim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29481067.

Izsoles noteikumi