Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Salvijas”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 14.janvārī plkst.13:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Salvijas”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54520050022, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050040 - 2,75 ha platībā.

Izsoles sākumcena 15500,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1550,- EUR un izsoles dalības maksa                50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā (3.stāvā), iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 10.janvārim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25640976.

Izsoles noteikumi