+A A
Pirmdiena, 19. Oktobris, 2020
Drosma, Drosmis, Elīna

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Kia Cerato

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 8.janvārī plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldes telpās,  Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, LV-3021,  rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli  kustamai mantai- vieglajam pasažieru transportlīdzeklim: Kia Cerato , valsts reģistrācijas Nr. GJ 3668, izgatavots 2007.gadā.

Izsoles sākumcena 450 EUR (četri simti piecdesmit  euro), t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 45 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis - Jānis Šmits (tel.26633896). Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 8.janvārim  plkst. 09:30.

Izsoles noteikumi