Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Strēlnieki”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.februārī plkst.15:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Strēlnieki”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 006 0092, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 2,059 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 006 0092. 

Izsoles sākumcena 7760,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 776,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā (3.stāvā), iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 7.februārim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25640976.

Izsoles noteikumi