Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Kāpas”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.februārī  plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Kāpas”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54310010002, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310010002. 

Izsoles nosacītā sākumcena 14200,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā (3.stāvā), iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 12.februāra plkst.9:30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966.

Izsoles noteikumi