Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta atkārtota (otrā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-2, Sesava, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 14.februārī plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā  rīko atklātu atkārtotu otro izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-2, Sesava, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000219, kas sastāv no dzīvokļa 43,8 m² platībā, kopīpašuma 438/1521 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065. 

Izsoles sākumcena 200,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā drošības nauda   20,- EUR un dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē Lielā iela 5/7, Jelgava (3.stāvā), iepriekš sazinoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.februārim plkst.12.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi