Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - VW Bora

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.septembrī plkst. 10.00, Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli  kustamai mantai - transportlīdzeklim: VW Bora , valsts reģistrācijas Nr. FA 7922, izgatavots 2006.gadā.

Izsoles sākumcena 942 EUR (deviņi simti četrdesmit divi  euro), t.sk. PVN

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir: 94.20 euro. 

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis - tel.26633896. Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk, kā līdz 2019.gada  10.septembra   plkst. 9.30.

Izsoles noteikumi