+A A
Piektdiena, 26. Februāris, 2021
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Līgotnes 1”-10, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 25.martā plkst.13:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Līgotnes 1”-10, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54529000436, kas sastāv no dzīvokļa 23,2 m2 platībā un kopīpašuma 232/7297 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Izsoles sākumcena 700,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 70,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 22.martam plkst.15:30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25640976.

Izsoles noteikumi