+A A
Sestdiena, 26. Septembris, 2020
Kurts, Knuts, Gundars

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Draudzības iela 4-2, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.martā plkst.11.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Draudzības iela 4-2, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54119000819, kas sastāv no dzīvokļa 35,2 m² platībā un kopīpašuma 352/21381 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010014001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010014.

Izsoles sākumcena 4000,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 400,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 12.martam plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966.

Izsoles noteikumi