Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Lielupes iela 13-4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.martā plkst.10.30 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Lielupes iela 13-4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54119000871, kas sastāv no dzīvokļa 45,1 m² platībā un kopīpašuma 458/6010 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010020001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010020. 

Izsoles sākumcena 2700,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 270,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 12.martam plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966. 

Izsoles noteikumi