Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Stadiona iela 3-12, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.martā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Stadiona iela 3-12, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54119000870, kas sastāv no dzīvokļa 36,7 m² platībā un kopīpašuma 367/4338 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010072001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010072. 

Izsoles sākumcena 1000,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 100,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 12.martam plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966. 

Izsoles noteikumi