Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Lietuvas iela 65/67-26, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 19. martā plkst. 11.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lietuvas iela 65/67-26, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000663, kas sastāv no dzīvokļa 40,6 m² platībā, kopīpašuma 406/16080 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060421001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060421. 

Izsoles sākumcena 2100,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 210,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 18.martam plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi