+A A
Trešdiena, 28. Oktobris, 2020
Ninona, Ņina, Antoņina, Oksana

Atklāta atkārtota (otrā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam Bērzu iela 8-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 21. martā plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu otro izsoli nekustamajam īpašumam Bērzu iela 8-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000189, kas sastāv no dzīvokļa 34,9 m² platībā, kopīpašuma 334/13432 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740070266001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740070266. 

Izsoles sākumcena 1120,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 112, -EUR un dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 18.martam plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497. 

Izsoles noteikumi