Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Sili”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 19. martā plkst. 10.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Sili”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000660, kas sastāv no dzīvokļa 56,6 m² platībā, kopīpašuma 566/1762 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480090004001. 

 Izsoles sākumcena 400,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR.Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 18.martam plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi