Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Ziedkalnes iela 26-2, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 21. martā plkst. 9.00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Ziedkalnes iela 26-2, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000018, kas sastāv no nedzīvojamām telpām  69,7 m² platībā, kopīpašuma 697/11495 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900010205001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54900010205. 

Izsoles sākumcena 1300,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 130,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 19.martam plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730. 

Izsoles noteikumi