Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” pārdod kustamo mantu rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli

Drukāt
  • Izsoles priekšmets: transportlīdzeklis – traktors VTZ 30SCH un metāla lāpsta (traktoram) sniega tīrīšanai, turpmāk – kustamā manta, kas atrodas Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā.
  • Izsole notiks 2019.gada 20.martā plkst.10.00 Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14.kabinetā.
  • Izsoles veids: rakstiska izsole ar lejupejošu soli.
  • Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI „Pilsētsaimniecība” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6.kabinetā vai mājas lapā www.jelgava.lv  un www.pilsetsaimnieciba.lv.
  • Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019.gada 19.martam, iepriekš sazinoties ar JPPI „Pilsētsaimniecība” saimniecības pārzini Kristīni Krūzi, tālrunis: 26016003.
  • Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums jāiesniedz 2019.gada 20.martā plkst.10.00 JPPI „Pilsētsaimniecība”, Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14.kabinetā.
  • Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 3000,00 euro.
  • Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 300,00 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI „Pilsētsaimniecība”– AS SEB banka, konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi „Transportlīdzekļa – traktora VTZ 30SCH un metāla lāpstas (traktoram) sniega tīrīšanai izsoles nodrošinājums”.
  • Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Foto