Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Stacijas iela 7A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 9.aprīlī plkst.10:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Stacijas iela 7A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060495, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060495. 

Izsoles sākumcena 1260,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 126,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR.  Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 8.aprīlim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi