Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Lietuvas ielā 36A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 9.aprīlī plkst.10:30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lietuvas ielā 36A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060509, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,5441 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0478. 

Izsoles sākumcena 5644,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 564,40, -EUR un dalības maksa 50,- EUR.  Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 8.aprīlim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi