+A A
Pirmdiena, 28. Septembris, 2020
Sergejs, Svetlana, Lana

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Lietuvas iela 32, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 9.aprīlī plkst.13:30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lietuvas iela 32, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060512, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 1,7397 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060460 un uz tā esošas avārijas stāvoklī esošas dzīvojamā ēkas ar kadastra apzīmējumu 5448 0060023002. 

Izsoles sākumcena 22400,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2240,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 8.aprīlim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi