+A A
Pirmdiena, 1. Marts, 2021
Ilgvars, Ivars

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Milleru ceļš 4-18, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 9.aprīlī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Milleru ceļš 4-18, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54969000320, kas sastāv no dzīvokļa 58,1m² platībā un kopīpašuma 562/23440 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54960040275001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54960040275. 

Izsoles sākumcena 3500 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 350 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.aprīlim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330.

Izsoles noteikumi