Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Celtniecības iela 18-6, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 9.aprīlī plkst.11:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Celtniecības iela 18-6, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000664, kas sastāv no dzīvokļa 16,8 m² platībā, kopīpašuma 168/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060458. 

Izsoles sākumcena 610,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 61,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 8.aprīlim plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi