+A A
Ceturtdiena, 16. Jūlijs, 2020
Hermīne, Estere

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Čema stūris”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 18.aprīlī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Čema stūris”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54620060202, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 11,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620060202. 

Izsoles sākumcena 73100,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 7310,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.aprīlim plkst.18:00.

Izsoles noteikumi