Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Stadiona iela 4-16, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 23.aprīlī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Stadiona iela 4-16, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000873, kas sastāv no dzīvokļa 29,2 m² platībā un kopīpašuma 292/4223 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010069001, zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010069 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010071. 

Izsoles sākumcena 1000,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 100,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.9:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966.

Izsoles noteikumi