Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Ausekļa ielā 42-4, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.jūnijā plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Ausekļa ielā 42-4, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000172, kas sastāv no dzīvokļa 34,4m² platībā un kopīpašuma 344/3337 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700070154001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700070154. 

Izsoles sākumcena 200,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 20,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 12.jūnijam plkst.9:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26254629.

Izsoles noteikumi