+A A
Ceturtdiena, 22. Oktobris, 2020
Irīda, Īrisa

Atklāta mutiska izsole cirsmai nekustamā īpašumā "Bērzkroga kapi", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 27. jūnijā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli cirsmai - galvenā cirte 1,06 ha platībā nekustamā īpašuma „Bērzkroga kapi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 54560050104, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54560050104. 

Izsoles sākumcena 19000,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1900,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 25.jūnijam plkst.17:00. Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv