+A A
Pirmdiena, 27. Janvāris, 2020
Ildze, Ilze, Izolde
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Atklāta mutiska izsole cirsmai nekustamā īpašumā "Bērzkroga kapi", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 27. jūnijā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli cirsmai - galvenā cirte 1,06 ha platībā nekustamā īpašuma „Bērzkroga kapi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 54560050104, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54560050104. 

Izsoles sākumcena 19000,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1900,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 25.jūnijam plkst.17:00. Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv