Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Rakstiska izsole nekustamam īpašumam "Cerību mežs", Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 17.jūnijā plkst.14:30 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko nekustamā īpašuma “Cerību mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā kadastra Nr.54860100543, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860100434 – 1,71 ha platībā ar mežaudzi 1,48 ha platībā rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu. 

Izsoles sākumcena 9300,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 930,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Piedāvājumi rakstiskai izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 17.jūnija plkst.14:00. Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi

Meža inventarizācijas plāns

Pieteikums