Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Atklāta atkārtota (trešā) mutiskā izsole nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 8-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 20. jūnijā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu trešo mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 8-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000189, kas sastāv no dzīvokļa 34,9 m² platībā, kopīpašuma 334/13432 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740070266001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740070266. 

Izsoles sākumcena 560,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 56,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē nevēlāk kā līdz 2019.gada 17. jūnijam plkst.9:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi