Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Atkārtota atklāta mutiska (otrā) izsole nekustamam īpašumam Celtniecības iela 18-10, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 18.jūlijā plkst.10:30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko  atkārtotu atklātu mutisku otro izsoli nekustamam īpašumam Celtniecības iela 18-10, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000659, kas sastāv no  dzīvokļa 14,1 m², kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458001 un būves ar kadastra apzīmējumu 544800601458002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060458. 

Izsoles sākumcena 409,60,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40,96,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 17.jūlijam plkst.12:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi