+A A
Trešdiena, 27. Maijs, 2020
Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

IZSOLE ATCELTA! Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Pagastmājas lauks”, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2019. gada 15. maija rīkojumu Nr.JNP/3-2/19/108 tiek atsaukta izsole nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 5490 003 0332 "Pagastmājas lauks", Vilces pagastā, Jelgavas novadā. 

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.jūlijā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas  ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko  atkārtotu atklātu mutisku  izsoli nekustamam īpašumam “Pagastmājas lauks”, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54900030332, kas sastāv no  zemes vienības 1,612 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900030222. 

Izsoles sākumcena 9800,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 980,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.jūlijam plkst.12:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26554434. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi