Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Dambja dārzi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.jūlijā plkst.10:30 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Dambja dārzi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700030186, kas sastāv no zemes vienības 0.6096ha platībā. 

Izsoles sākumcena 4400,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 440,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 8.jūlija plkst.9.30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26254629. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi