Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Drapas”-3, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 4.jūnijā plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Drapas”-3, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54929000223, kas sastāv no dzīvokļa 39m² platībā un kopīpašuma 390/1498 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54920020031001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920020031. 

Izsoles sākumcena 284EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 28,4EUR un izsoles dalības maksa 50EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.maijam plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi