Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atkārtota atklāta mutiska (ceturtā) izsole ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam “Mežvidu lauks”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 27.augustā plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku ceturto izsoli ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam “Mežvidu lauks”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700010050, kas sastāv no zemes vienības 2,88ha platībā. 

Izsoles sākumcena 10000,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1000,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 16.augusta plkst.12.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.

Izsoles noteikumi