Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ausekļa iela 42”, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 27.augustā plkst.10:30 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Ausekļa iela 42”, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700070154, kas sastāv no 2562/3337 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700070154001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700070154. 

Izsoles sākumcena 1600,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 160,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 16.augusta plkst.12.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.

Izsoles noteikumi