+A A
Piektdiena, 22. Janvāris, 2021
Austris

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-4 Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.septembrī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-4 Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54569000458, kas sastāv no dzīvokļa 14 m² platībā un kopīpašuma 140/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54560010091001 un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 54560010091 un 54560010095. 

Izsoles sākumcena 600,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 60,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 17.septembra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi