Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Rakstiskas atkārtotas (otrās) izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Kaģu mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 23.septembrī plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko rakstiskas atkārtotas, otrās, izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Kaģu mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860020101, kas sastāv no zemes vienības 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860020415, tai skaitā mežaudze 2,03 ha. 

Izsoles sākumcena 20240,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2024,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 23.septembra plkst.09:00.