Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 16-3, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 26.septembrī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 16-3, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5462 900 0422, kas sastāv no dzīvokļa 44,8 m2 platībā un kopīpašuma 419/1964 domājamām daļām no zemes vienības, kadastra apzīmējums 5462 006 0262 un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 5462 006 0262 001. 

Izsoles sākumcena 2800,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 280,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 24.septembra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi