Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Parka iela 26-11, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.septembrī plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Parka iela 26-11, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000466, kas sastāv no  dzīvokļa 34,8 m², kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 54480060427001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060427. 

Izsoles sākumcena 2600,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 260,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 9.septembra plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi