+A A
Piektdiena, 4. Decembris, 2020
Baiba, Barba, Barbara

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Bauskas iela 9-9, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.septembrī plkst.9.30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Bauskas iela 9-9, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000672, kas sastāv no  dzīvokļa 31,1 m², kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 54480060274003. 

Izsoles sākumcena 2600,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 260,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 9.septembra plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi