Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Bauskas iela 5-28, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

02.08.2019

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.septembrī plkst.10.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Bauskas iela 5-28, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000667, kas sastāv no  dzīvokļa 41,7 m², kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 54480060274001.

Izsoles sākumcena 3000,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 300,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 9.septembra plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi