Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole trešo izsoli nekustamam īpašumam Lietuvas iela 32, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.septembrī plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atkārtotu atklātu mutisku trešo izsoli nekustamam īpašumam Lietuvas iela 32, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060512, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 1,7397ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060460 un uz tā esošas avārijas stāvoklī esošas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060023002. 

Izsoles sākumcena 16800,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1680,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 9.septembra plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi