Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem

Drukāt

Izsole notiks 2019.gada 10. septembrī plkst. 10:00 Lielplatones pagasta pārvaldes telpās, pēc adreses – Alejas iela-7, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022, atsevišķi izsolot katru transportlīdzekli:

  • Kia Ceed, valsts reģistrācijas Nr. GR 7749, izgatavots 2007.gadā;
  • VW LT 50, valsts reģistrācijas Nr. EE 3442, izgatavots 1983.gadā;
  • Volvo B10B, valsts reģistrācijas Nr. HR 6023, izgatavots 2001.gadā.

Izsoles sākumcena:

  • Kia Ceed, valsts reģistrācijas Nr. GR 7749, Izsoles sākumcena 1613 EUR (viens tūkstotis seši simti trīspadsmit euro) t.sk. PVN.;  
  • VW LT 50, valsts reģistrācijas Nr. EE 3442, Izsoles sākumcena 790 EUR (septiņi simti   deviņdesmit euro) t.sk. PVN.;
  • Volvo B10B, valsts reģistrācijas Nr. HR 6023, Izsoles sākumcena 5360 EUR (pieci tūkstoši  trīs simti sešdesmit euro) t.sk. PVN..

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir:

  •  Kia Ceed, valsts reģistrācijas Nr. GR 7749,  - 161.30 EUR;
  •  VW LT 50, valsts reģistrācijas Nr. EE 3442,  - 79 EUR;
  •  Volvo B10B, valsts reģistrācijas Nr. HR 6023, - 536 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel.26633896. Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Lielplatones pagasta pārvaldē, ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 10.septembra  plkst. 09:30