Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Dzelzceļa ēka 1A”-3, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.septembrī plkst.14:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Dzelzceļa ēka 1A”-3, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar Nr.5452 900 0386, kas sastāv no dzīvokļa 46,2 m2 platībā un kopīpašuma 480/3588 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 5452 005 0001 002 un šķūņa, kadastra apzīmējums 5452 005 0001 003. Izsoles sākumcena 1500,-EUR.

 

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 150,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 12.septembra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253. 

Izsoles noteikumi