Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska otrā izsole nekustamam īpašumam “Dambja dārzi” Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 17.oktobra plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamam īpašumam “Dambja dārzi” Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700030186, kas sastāv no zemes vienības 0.6096ha platībā. 

Izsoles sākumcena 3520,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 352,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 10.oktobra plkst.9.30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.

Izsoles noteikumi