+A A
Trešdiena, 30. Septembris, 2020
Menarda, Elma, Elna

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - Renault Traffic

Drukāt

Mutiska izsole ar augšupejošu soli  kustamai mantai Renault Traffic, valsts reģistrācijas Nr. FU 1005, izgatavots 2006.gadā. Izsole notiek 2019.gada 10.septembrī plkst.10.00, Dzirnavu ielā 1, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008. Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 10.septembra plkst. 9.30.

Izsoles sākumcena 3066,- EUR.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir: 306.60 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis - tel.26633896.

Izsoles noteikumi