+A A
Sestdiena, 16. Janvāris, 2021
Lida, Lidija

Zemes nomas tiesību pirmā izsole zemes vienībai 0,412 ha platībā, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Vilces pagasta pārvalde izsludina zemes nomas tiesību pirmo  izsoli zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54900030222 daļai – 0,412 ha platībā, kas atrodas Vilces pagastā, Jelgavas novadā. Zemesgabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa 60,56,- EUR bez PVN gadā. Nomas termiņš –no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Izsoles dalībnieki  izsolei var pieteikties  līdz 2019.gada 24.septembra plkst.12.00 Jelgavas novada pašvaldības kancelejā, Pasta ielā 37, Jelgavā vai Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā.

Izsole notiks 2019. gada 25. septembrī plkst. 9.30 Vilces pagasta pārvaldes telpās Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā.

Izsoles noteikumi