Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole zemes vienībai "Timotiņi" Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 3.oktobrī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Timotiņi”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54560070007
platība
14,81 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
Nav noteikti
Izsoles sākuma nomas maksa
2407,35 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
1 gads

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 240,74 EUR, ar norādi „Timotiņi nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Timotiņi nomas tiesību izsoles dalības maksa”.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.oktobrim plkst.17:00.