+A A
Pirmdiena, 18. Janvāris, 2021
Antis, Antons

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole zemes vienībai “Jurīši” Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 7.oktobrī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9 Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Jurīši”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54960070114
platība
7,00 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
  1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV- 0,06 ha;
  2. vairāk par 100 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 7.00 ha
Izsoles sākuma nomas maksa
588 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
1 gads

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 58,80 EUR, ar norādi „Jurīši nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Jurīši nomas tiesību izsoles dalības maksa”.

 Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 3.oktobrim plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330.